TECSTILIAU

creu cymuned tecstilau yng nghymru

Ein cenhadaeth yw hwyluso'r gwaith o godi ymwybyddiaeth a datblygu a hyrwyddo sgiliau tecstilau yng Nghymru. Wedi'i sefydlu yng Ngwynedd, Gogledd Cymru, mae Tecstiliau yn fudiad elusennol a grëwyd gan grwp bach sydd â diddordeb mewn hwyluso'r celfyddydau tecstilau fel rhan o dreftadaeth ddiwylliannol Cymru.  Wrth wneud hynny, ein nod yw darparu 'lle' corfforol ar gyfer gweithgareddau tecstilau ond hefyd darparu 'lle' diwylliannol i amlygu pwysigrwydd celfyddydau tecstilau yng Nghymru, er budd diwylliannol a lles personol.

20190712_204151_edited.jpg

Heading 4

Subscribe to @tecstiliau.cymru on YouTube

DIGWYDDIADAU I DDOD / UPCOMING EVENTS

  • Apr 24, 10:00 AM – 3:00 PM
    Tecstiliau, Y Bedol, Bethel, Gwynedd. LL55 1AX, UK
    An introduction to hand weaving workshop with Kirsty Jean from The Liverpool Weaving Company. This workshop is a perfect place to start if you are a beginner or want a basic refresher course.

CYSYLLTU â NI

Tecstiliau , Gwynedd, Wales. UK

fibre_drying.jpg

If you would like to receive our regular email information and marketing please subscribe to our website on the 'Subscribe' page .
If you are looking to rsvp or book an event click on the RSVP/TOCYN button on the relevant event page.

©2019 by tecstiliau. Proudly created with Wix.com