top of page

TECSTILIAU

creu cymuned tecstilau yng nghymru

Ein cenhadaeth yw hwyluso'r gwaith o godi ymwybyddiaeth a datblygu a hyrwyddo sgiliau tecstilau yng Nghymru. Wedi'i sefydlu yng Ngwynedd, Gogledd Cymru, mae Tecstiliau yn fudiad elusennol a grëwyd gan grwp bach sydd â diddordeb mewn hwyluso'r celfyddydau tecstilau fel rhan o dreftadaeth ddiwylliannol Cymru.  Wrth wneud hynny, ein nod yw darparu 'lle' corfforol ar gyfer gweithgareddau tecstilau ond hefyd darparu 'lle' diwylliannol i amlygu pwysigrwydd celfyddydau tecstilau yng Nghymru, er budd diwylliannol a lles personol.

20190712_204151_edited.jpg

Heading 4

Subscribe to @tecstiliau.cymru on YouTube

Tecstiliau Cymru

Tecstiliau Cymru

Tecstiliau Cymru
Lliwio Naturol / Natural Dyeing - EUCALYPTUS

Lliwio Naturol / Natural Dyeing - EUCALYPTUS

02:02
Play Video
Blocking - Siol Blodeuwedd Shawl - MKAL 2022

Blocking - Siol Blodeuwedd Shawl - MKAL 2022

09:14
Play Video
Blodeuwedd MKAL 2022 - Rhan / Section 4

Blodeuwedd MKAL 2022 - Rhan / Section 4

08:44
Play Video
Blodeuwedd MKAL 2022 - Rhan / Section 3

Blodeuwedd MKAL 2022 - Rhan / Section 3

15:32
Play Video