TECSTILIAU

creu cymuned tecstilau yng nghymru

Ein cenhadaeth yw hwyluso'r gwaith o godi ymwybyddiaeth a datblygu a hyrwyddo sgiliau tecstilau yng Nghymru. Wedi'i sefydlu yng Ngwynedd, Gogledd Cymru, mae Tecstiliau yn fudiad elusennol a grëwyd gan grwp bach sydd â diddordeb mewn hwyluso'r celfyddydau tecstilau fel rhan o dreftadaeth ddiwylliannol Cymru.  Wrth wneud hynny, ein nod yw darparu 'lle' corfforol ar gyfer gweithgareddau tecstilau ond hefyd darparu 'lle' diwylliannol i amlygu pwysigrwydd celfyddydau tecstilau yng Nghymru, er budd diwylliannol a lles personol.

20190712_204151_edited.jpg

Heading 4

Subscribe to @tecstiliau.cymru on YouTube

DIGWYDDIADAU I DDOD / UPCOMING EVENTS

 • Gwau Dirgel 'OLWEN' Mystery Knit-a-Long
  01 Hyd 09:00 GMT+1 – 05 Tach 21:00 GMT
  via email
  Byddwn yn arwain digwyddiad 'gwau dirgel' yn seiliedig ar chwedl Gymraeg yn ystod mis Hydref. Ydych chi’n ystyried gwau rhywbeth i rywun arbennig? We will be leading a Welsh mythology ‘mystery knit-a-long’ during October. Are you looking to knit something for someone special? Ymuno / Join.
 • Bwndeli Lliwio-Eco / Eco-Dyeing Bundles
  03 Hyd 10:00 – 16:00 GMT+1
  Tecstiliau CBC, B4366, Tan- Y-Ffordd, Bethel, Caernarfon LL55 1AX, UK
  Mewn un diwrnod, dysgwch hanfodion 'lliwio-eco', gan ddefnyddio dail i gael printiau ar ffabrigau a phapur. / In one day, learn the basics of ‘eco dyeing’, using leaves to obtain prints on fabrics and paper.
 • Criwl Nadoligaidd / Christmas Crewel
  Llun, 25 Hyd
  Tecstiliau, Y Bedol, Bethel
  25 Hyd 10:00 – 16:00 GMT+1
  Tecstiliau, Y Bedol, Bethel, B4366, Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AX, UK
  Yn y gweithdy ymarferol hwn, cewch gyfle i ddysgu am hanes a thechnegau wrth greu eich sampler Nadolig eich hun wedi’i seilio ar frodwaith Jacobeaidd. In this hands-on workshop you learn about the history and techniques while creating your own Christmas sampler based on Jacobean embroidery.

CYSYLLTU â NI

Tecstiliau , Gwynedd, Wales. UK

 • facebook
fibre_drying.jpg