TECSTILIAU

creu cymuned tecstilau yng nghymru

Ein cenhadaeth yw hwyluso'r gwaith o godi ymwybyddiaeth a datblygu a hyrwyddo sgiliau tecstilau yng Nghymru. Wedi'i sefydlu yng Ngwynedd, Gogledd Cymru, mae Tecstiliau yn fudiad elusennol a grëwyd gan grwp bach sydd â diddordeb mewn hwyluso'r celfyddydau tecstilau fel rhan o dreftadaeth ddiwylliannol Cymru.  Wrth wneud hynny, ein nod yw darparu 'lle' corfforol ar gyfer gweithgareddau tecstilau ond hefyd darparu 'lle' diwylliannol i amlygu pwysigrwydd celfyddydau tecstilau yng Nghymru, er budd diwylliannol a lles personol.

20190712_204151_edited.jpg

Heading 4

Subscribe to @tecstiliau.cymru on YouTube

DIGWYDDIADAU I DDOD / UPCOMING EVENTS

 • Lliwio Bwndeli / Bundle Dyeing
  19 Meh 10:00 – 16:00 GMT+1
  B4366, B4366, Caernarfon LL55, UK
  Dysgwch hanfodion 'lliwio bwndel' trwy ddefnyddio deunyddiau llifo naturiol i liwio a rhoi patrwm ar ffabrig yn ogystal â chreu set o edafedd sy’n cyd-fynd. Learn the basics of ‘bundle dyeing’ by using natural dye materials to colour and pattern fabric as well as create a set of co-ordinating yarns.
 • Powlenni Wedi’u Ffeltio â Llaw / Hand Felted Bowls
  28 Gorff 10:00 – 16:00 GMT+1
  Tecstiliau, Y Bedol,, Bethel, Caernarfon, Gwynedd LL55 1AX, UK
  Yn y gweithdy undydd hwn byddwch yn datblygu eich sgiliau ffeltio gwlyb i greu llestr tri dimensiwn, efo tiwtor Gwen Owen. In this one-day workshop you will develop your skills in wet felting to create a three-dimensional vessel, with tutor Gwen Owen.
 • Celf Tecstilau Ffelt Chakra / Felted Chakra Textile Art
  Maw, 03 Awst
  Tecstiliau, Y Bedol, Bethel
  03 Awst 10:00 – 16:00 GMT+1
  Tecstiliau, Y Bedol, Bethel, Tan- Y-Ffordd, Bethel, Caernarfon LL55 1AX, UK
  Gwen yn eich dysgu sut i greu eich darn o gelf wal ffelt haniaethol lliwgar eich hun, wedi'i seilio ar y lliwiau chakra. Gwen will teach you how to create a personal rich colourful abstract felted piece of wall art in chakra colours.
 • Glöyn Byw Organsa / Organza Butterfly
  Sad, 07 Awst
  Tecstiliau, Y Bedol
  07 Awst 10:00 – 16:00 GMT+1
  Tecstiliau, Y Bedol, Bethel, Gwynedd, LL55 1AX, North Wales
  Ymunwch â Katherine i greu glöyn byw 3-D cain o sidan ac organsa. Gan ddefnyddio techneg a elwir yn waith stwmp. Join Katherine to create a delicate 3-D butterfly from silk and organza. Using a technique known as stumpwork. You will use wire and fine silk threads to create a delicate butterfly.
 • Gwehyddu â llaw efo Kirsty Jean / Hand weaving with Kirsty Jean
  04 Medi 10:00 – 15:00
  Tecstiliau, Y Bedol, Bethel, Gwynedd. LL55 1AX, UK
  An introduction to hand weaving workshop with Kirsty Jean from The Liverpool Weaving Company. This workshop is a perfect place to start if you are a beginner or want a basic refresher course.

CYSYLLTU â NI

Tecstiliau , Gwynedd, Wales. UK

 • facebook
fibre_drying.jpg