Amdanom Ni

Ein cenhadaeth yw hwyluso'r gwaith o godi ymwybyddiaeth a datblygu a hyrwyddo sgiliau tecstilau yng Nghymru. Wedi'i sefydlu yng Ngwynedd, Gogledd Cymru, mae Tecstiliau yn fudiad elusennol a grëwyd gan grwp bach sydd â diddordeb mewn hwyluso'r celfyddydau tecstilau fel rhan o dreftadaeth ddiwylliannol Cymru. Wrth wneud hynny, ein nod yw darparu 'lle' corfforol ar gyfer gweithgareddau tecstilau ond hefyd darparu 'lle' diwylliannol i amlygu pwysigrwydd celfyddydau tecstilau yng Nghymru.

Mae ein hamcanion allweddol yn gysylltiedig â chreu cymuned sy'n canoli'n bennaf ar weithgareddau tecstilau fel nyddu, gwehyddu, lliwio, brodwaith a gweithgareddau celf a chrefft eraill o'r fath sy'n seiliedig ar decstilau, a hynny ochr yn ochr â hyrwyddo gwneuthurwyr tecstilau o Gymru. Ein hamcanion allweddol yw:

·       Darparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau ym maes tecstilau

·       Cynyddu ymwybyddiaeth o ddiwydiannau tecstilau yng Nghymru

·       Hyrwyddo gwneuthurwyr tecstilau Cymru
·   Cyfle i wella eich lles personol.  

If you would like to receive our regular email information and marketing please subscribe to our website on the 'Subscribe' page .
If you are looking to rsvp or book an event click on the RSVP/TOCYN button on the relevant event page.

©2019 by tecstiliau. Proudly created with Wix.com