top of page

Sad, 15 Hyd

|

Tecstiliau, Y Bedol (Ground Floor)

'Yn Dilyn Llinell' / 'Following a Line'

Yn ystod y dosbarth meistr hwn gyda Stewart Kelly byddwch yn ystyried y posibiliadau o gyfuno darlunio a thechnegau tecstilau wedi’u pwytho. During this masterclass with Stewart Kelly you will explore the possibilities of combining drawing and stitched textile techniques.

Registration is closed
See other events
'Yn Dilyn Llinell' / 'Following a Line'
'Yn Dilyn Llinell' / 'Following a Line'

Time & Location

15 Hyd 2022, 09:30 – 16:30

Tecstiliau, Y Bedol (Ground Floor), B4366, Bethel, Caernarfon LL55, UK

Guests

About the Event

[English below - click 'read more']

Yn ystod y dosbarth meistr hwn gyda Stewart Kelly byddwch yn ystyried y posibiliadau o gyfuno darlunio, lliw, cyfrwng cymysg, papur fel ffabrig a thechnegau tecstilau wedi’u pwytho. Mae'n weithdy arbrofol sy'n seiliedig ar archwilio a darganfod trwy wneud. Felly, mae'r profiad creadigol yn cael blaenoriaeth dros gwblhau 'prosiect'. Ar ddiwedd y dydd bydd gennych fwy o hyder wrth ddatblygu syniadau a phosibiliadau a byddwch yn gwybod beth i’w ychwanegu at eich offer ar gyfer eich datblygiad eich hun. Felly, mae'n bwysig eich bod yn fodlon rhoi cynnig ar bethau newydd a mwynhau eich hun! Ewch i www.stewartkellyartist.com am fwy o ysbrydoliaeth a gwybodaeth am Kelly a'i broses.

Amlinelliad o'r Dosbarth Meistr: 

09.30 – Croeso a Chyflwyniadau  

10.00 – Sesiwn Ddarlunio Synhwyraidd – gweithgareddau darlunio __ munud yn archwilio llinell, gwead a lliw.  

CINIO  

13.00 – Sesiwn Archwilio Pwythau Llaw – addurno darluniau gyda phwythau llaw.  

16.00 – Myfyrio ac Adborth   

Y deunyddiau fydd ar gael: yr holl ddeunyddiau darlunio ar gyfer sesiwn y bore   Dewch chi â: Nodwyddau, edafedd brodwaith, siswrn (pecyn sylfaenol gwnïo â llaw), pensil/pen, llyfr nodiadau ac edafedd arbrofol fel llinyn neu weiren.

Tiwtor / Tutor: Stewart Kelly

Costiau / Cost: £75

During this masterclass with Stewart Kelly you will explore the possibilities of combining drawing, colour, mixed media, paper as fabric and stitched textile techniques. It is an experimental workshop based on exploration and discovery through making. Therefore, the creative experience takes priority over the completion of a ‘project’. You will come away from the day with more confidence in developing ideas, potentials and how to expand your toolkit for your own development. As such, it is important that you be willing to try new things and enjoy yourself! Visit www.stewartkellyartist.com for more inspiration and information on Kelly and his process. 

Masterclass Outline

09.30 – Welcome & Introductions 

10.00 – Sensory Drawing Session – 6 x 20 minute drawing activities exploring line, texture and colour. 

LUNCH 

13.00 – Exploring Hand Stitch Session – embellishing drawings with hand stitch. 

16.00 – Reflection & Feedback 

Materials provided: all drawing materials for morning session 

Bring your own: Needles, embroidery threads, scissors (basic hand sewing kit), pencil/pen, notebook and experimental threads like cord or wire.

Tickets

  • Following a Line - 23Apr22

    During this masterclass with Stewart Kelly you will explore the possibilities of combining drawing, colour, mixed media, paper as fabric and stitched textile techniques.

    £75.00
    Sale ended

Total

£0.00

Share This Event

bottom of page