top of page

Mer, 23 Chwef

|

Tecstiliau, Y Bedol

Noson Pwytho Araf / Slow Stitch Night

Gwnewch amser bob mis ar gyfer pwytho’n araf. Gall hyn eich helpu i roi amser i chi eich hunan a mwynhau noson o ymwybyddiaeth ofalgar drwy bwytho. / Make time each month to slow stitch. This can help you take time for yourself and enjoy an evening of mindfulness through stitch.

Tickets are not on sale
See other events
Noson Pwytho Araf / Slow Stitch Night
Noson Pwytho Araf / Slow Stitch Night

Time & Location

23 Chwef 2022, 18:30 – 20:30

Tecstiliau, Y Bedol, B4366, Bethel, Caernarfon LL55, UK

About the Event

[English below]

Noson Pwytho Araf Gwnewch amser bob mis ar gyfer pwytho’n araf. Gall hyn eich helpu i roi amser i chi eich hunan a mwynhau noson o ymwybyddiaeth ofalgar drwy bwytho. Does dim ffordd gywir neu anghywir i bwytho’n bwyllog, gall fod yn her i ddechreuwyr a phwythwyr profiadol fel ei gilydd drwy annog agwedd organig, greadigol tuag at wniadwaith. 

Ymunwch â ni ar gyfer noson bwytho bwyllog, dawel yn ein gofod ym Methel.   

Bydd citiau pwytho pwyllog ar werth ar y noson neu mae modd eu prynu drwy ein siop ar-lein.

Slow Stitch Night Make time each month to slow stitch. This can help you take time for yourself and enjoy an evening of mindfulness through stitch. There is no right or wrong to slow stitch, it can challenge both beginner and advanced embroiderers by encouraging an organic, creative approach to needlework. 

Join us for a calm, quiet evening of stitch at our space in Bethel.

Slow stitch kits will be on sale at our space or can be purchased via our online shop.

Share This Event

bottom of page