top of page

Sul, 27 Chwef

|

Tecstiliau, Y Bedol (Ground Floor)

Gwisg Dydd / Day Dress

Mae angen ffrog fach ddu ar bob cwpwrdd dillad, felly beth am wneud un, ac yna, gwneud un ym mhob lliw wedyn! Every wardrobe needs a little black dress, so why not make one, then make one in every colour afterwards!

Registration is Closed
See other events
Gwisg Dydd / Day Dress
Gwisg Dydd / Day Dress

Time & Location

27 Chwef 2022, 10:00 – 16:00 GMT

Tecstiliau, Y Bedol (Ground Floor), B4366, Bethel, Caernarfon, LL55 1AX, UK

Guests

About the Event

[English below - click 'read more']

Mae angen ffrog fach ddu ar bob cwpwrdd dillad, felly beth am wneud un, ac yna, gwneud un ym mhob lliw wedyn!  Ar y cwrs undydd hwn, byddwch yn torri allan ac yn gwnïo ffrog drawiadol a hynod o hardd. Bydd yn rhoi'r sgiliau i chi nid yn unig i fynd ymlaen i wneud mwy o ffrogiau ond hefyd i ddefnyddio'r wybodaeth hon i weithio gyda'r rhan fwyaf o batrymau. Byddwch yn dysgu sut i ychwanegu sip, yn ogystal â gwneud dartiau. Yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd ag ychydig o brofiad o wnïo’n barod, boed yn glustogau neu'n ffrogiau.   

Dewch chi â: ffabrig 2.3m (lled 115cm) / 1.5m (lled 150cm), edau (Guttermans), 22” zipper, peiriant gwnïo (efo 'bobbin'), siswrn ffabrig, siswrn papwr, dat-bwythwr, tâp mesur, sialc teiliwr, pins.

Ffabrigau a argymhellir: brocêd, cotwm (trwchus, dim defnydd y gellir gweld drwyddo), crêp, dwpion, lliain, crêp â chefn satin, satin duchess. Unrhyw beth ag ychydig bach o bwysau.   Bydd patrymau ar gael ar gyfer pob maint.

Patrwm a ddarperir.

Tiwtor / Tutor: Corrie Robinson

Costiau / Cost: £40

Every wardrobe needs a little black dress, so why not make one, then make one in every colour afterwards!  On this day course, you will cut out and sew a stunning and very flattering dress. It will give you the skills not only to go ahead and make more dresses but also use this knowledge to work with most patterns. You will learn to add in a zip, as well as darts. Ideal for those who are already sewing in some capacity, whether cushions or dresses. 

Bring your own materials including: 2.3m (115cm wide) / 1.5m (150cm wide) fabric, thread (Guttermans), 22” zipper, sewing machine (with a bobbin), fabric scissors, paper scissors, stitch ripper, measuring tape, tailors’ chalk, pins. 

Recommended fabrics: brocade, cotton (thick, not see through), crepe, dupion, linen, satin backed crepe, duchess satin. Anything with a little bit of weight. 

Pattern provided for all sizes.

Tickets

  • Day Dress - 27Feb22

    Every wardrobe needs a little black dress, so why not make one, then make one in every colour afterwards! On this day course, you will cut out and sew a stunning and very flattering dress.

    £40.00
    Sale ended

Total

£0.00

Share This Event

bottom of page