top of page

Llun, 29 Ion

|

Tecstiliau, Y Bedol (Ground Floor Rear)

Gwehyddu '4-shaft' Weaving

Over 5 workshop sessions we will work through the steps to set up and weave on a 4 shaft loom.

Registration is closed
See other events
Gwehyddu '4-shaft' Weaving
Gwehyddu '4-shaft' Weaving

Time & Location

29 Ion 2024, 18:00 – 20:30

Tecstiliau, Y Bedol (Ground Floor Rear), B4366, Bethel, Caernarfon LL55 1AX, UK

Guests

About the Event

[English below - click 'read more']

Mae gwehyddu yn rhoi cyfle i wneud brethyn. Mae hefyd yn gyfle i archwilio lliw a gwead. Dros 5 sesiwn gweithdy byddwn yn gweithio drwy'r camau i osod a gwehyddu ar wŷdd 4 siafft i wneud plaen, brethyn caerog a gwehyddu eraill. Byddwn yn cyflenwi'r offer, edafedd ac offer i chi ddeall y broses heb gael gwŷdd. Bydd y sesiynau’n cynnwys: - 'Making a warp'   - 'Warping and threading the loom'   

- Gwehyddu Plaen   - Gwehyddu 'twill'   - 'Pattern experimentation'.

Archebwch le a mwynhewch ddatblygu’r sgiliau hyn bob dydd Llun o 6-8.30pm ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Llun, 29 Ionawr

Dydd Llun, 05 Chwefror

Dydd Llun, 12 Chwefror

Dydd Llun, 19 Chwefror

Dydd Llun, 26 Chwefror

Cefnogir y sesiynau hyn yn rhannol gan y grant ar gyfer 'Lleihau Unigrwydd a Darparu Croeso Cynnes' - Mantell Gwynedd, Cyngor Gwynedd a Lywodraeth Cymru.

Tiwtor / Tutor: Rosie Green & Sarah Key

Costiau / Cost: varies (see ticket information below)

Weaving provides an opportunity to make cloth. It is also an opportunity to explore colour and texture. Over 5 workshop sessions we will work through the steps to set up and weave on a 4 shaft loom to make plain, twill and other weaves. We will supply the equipment, yarns an tools for you to understand the process without having a loom.  The sessions will include:   - Making a warp   - Warping and threading the loom   - Weaving plain weave   - Weaving twill variations   - Pattern experimentation.

 Book in an enjoy developing these skills each Monday from 6-8.30pm on the following dates:

Monday, 29 January 

Monday, 05 February

Monday, 12 February

Monday, 19 February

Monday, 26 February

These sessions are partially supported by the 'Lessen Loneliness and Provide a Warm Welcome' Grant from Mantell Gwynedd, Gwynedd Council and the Welsh Goverment.

GWYBODAETH TOCYN / TICKET INFORMATION:

Talu am y set hon o sesiynau gweithdy fel y gallwch ei fforddio

Talu'r lleiafswm - lleiafswm cost

Talu'r cyfartaledd - cost gyfartalog

Talu gyda chefnogaeth - tâl a chymorth

---------

Payment for this set of workshop sesssions are as you can afford - select the amount you would like to pay.

Pay the minimum - for those on a limited budget

Pay the average - the average cost of the workshop(s)

Pay with support - pay and help others to afford this workshop.

Tickets

 • '4-Shaft'Weave - JanFeb24

  Over 5 workshop sessions we will work through the steps to set up and weave on a 4 shaft loom.

  From £65.00 to £85.00
  Sold Out
  • £65.00
  • £75.00
  • £85.00

  This event is sold out

  Share This Event

  bottom of page