top of page

Sad, 07 Awst

|

Tecstiliau, Y Bedol

Glöyn Byw Organsa / Organza Butterfly

Ymunwch â Katherine i greu glöyn byw 3-D cain o sidan ac organsa. Gan ddefnyddio techneg a elwir yn waith stwmp. Join Katherine to create a delicate 3-D butterfly from silk and organza. Using a technique known as stumpwork. You will use wire and fine silk threads to create a delicate butterfly.

Registration is Closed
See other events
Glöyn Byw Organsa  / Organza Butterfly
Glöyn Byw Organsa  / Organza Butterfly

Time & Location

07 Awst 2021, 10:00 – 16:00 GMT+1

Tecstiliau, Y Bedol, Bethel, Gwynedd, LL55 1AX, North Wales

Guests

About the Event

Ymunwch â Katherine i greu glöyn byw 3-D cain o sidan ac organsa. Gan ddefnyddio techneg a elwir yn waith stwmp. Byddwch yn defnyddio gwifren gacen ac edafedd sidan main i greu glöyn byw cain. Bydd Katherine hefyd yn rhoi arweiniad ar sut i greu cefndir ar gyfer y darn gorffenedig. Byddwch yn defnyddio deunyddiau cain a nodwyddau felly mae angen profiad o wnïo. 

Mae Katherine wedi bod yn gwneud gloÿnnod byw fel hyn ers dros ugain mlynedd. Yn 2005, cwblhaodd ei thystysgrif o'r Ysgol Wnïo Frenhinol. Yn ystod ei phlentyndod dilynai ei thad o amgylch caeau yn tynnu lluniau gloÿnnod byw, felly mae ganddi wybodaeth dda am loÿnnod byw Prydain yn ogystal â'r dechneg frodwaith.  Deunyddiau: cyflenwir ffabrig ac edau fel rhan o ffi'r gweithdy. Dewch â’ch: pecyn gwnïo sylfaenol.

Tiwtor / Tutor: Katherine Keatley

Costiau / Cost: £60

Join Katherine to create a delicate 3-D butterfly from silk and organza. Using a technique known as stumpwork. You will use cake wire and fine silk threads to create a delicate butterfly. Katherine will also guide you on how to can create a background for the finished piece. You will be using fine materials and needles so stitching experience is needed.  Katherine has been making butterflies in this way for over twenty years. In 2005, she completed her certificate from the Royal School of Needlework. During her childhood she followed her Dad around fields photographing butterflies, so she has a good knowledge of British butterflies as well as the embroidery technique.   Materials: fabric and threads are supplied as part of the workshop fee. Bring your own: a basic sewing kit.

Tickets

  • Organza Butterfly 07/08/2021

    Ymunwch â Katherine i greu glöyn byw 3-D cain o sidan ac organsa. Gan ddefnyddio techneg a elwir yn waith stwmp. Join Katherine to create a delicate 3-D butterfly from silk and organza. Using a technique known as stumpwork.

    £60.00
    Sale ended

Total

£0.00

Share This Event

bottom of page