top of page

Sad, 24 Hyd

|

Tecstiliau, Y Bedol

Eco Argraffu / Eco Printing

Mewn un diwrnod, dysgwch hanfodion 'eco-argraffu', gan ddefnyddio dail i gael printiau ar ffabrigau a phapur. / In one day, learn the basics of ‘eco printing’, using leaves to obtain prints on fabrics and paper. Efo / With Melanie Baugh.

Registration is Closed
See other events
Eco Argraffu / Eco Printing
Eco Argraffu / Eco Printing

Time & Location

24 Hyd 2020, 10:00 – 16:00

Tecstiliau, Y Bedol, B4366, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AX, UK

Guests

About the Event

[English below]

Mewn un diwrnod, dysgwch hanfodion 'eco-argraffu', gan ddefnyddio dail i gael printiau ar ffabrigau a phapur. Yn y gweithdy amlddisgyblaethol hwn, byddwch yn archwilio sut y gall planhigion adael argraff ar ffabrig a phapur yn ogystal â chynhyrchu patrwm a lliw naturiol. Gall y gweithdy hwn arwain at ddatblygu arwynebau a fyddai'n ddefnyddiol ar gyfer brodwaith, cwiltiau, paentio a mwy!  Mae mordant wedi'u cynnwys yn y gost. Casglwch ddail i'w defnyddio yn ystod y dydd a dewch â'ch ffabrigau naturiol eich hun.  Tiwtor: mae Melanie Baugh yn diwtor lleol sydd wedi cynnal gweithdy brodwaith peirianyddol gyda Tecstilau, gellir gweld mwy o'i gwaith ar ei thudalen Facebook @MelanieBaughTextiles.

Costiau/Cost: £60

Tiwtor/Tutor: Melanie Baugh

In one day, learn the basics of ‘eco printing’, using leaves to obtain prints on fabrics and paper. In this multi-disciplinary workshop, you will explore how plants can imprint on to fabric and paper as well as produce natural patterning and colour. This workshop can lead to the development of surfaces that would be useful for embroidery, quilting, painting and more!  Mordants are included in the cost. Please collect leaves to use during the day and bring your own natural fabrics.  Tutor Melanie Baugh is a local tutor who has previously run a machine embroidery workshop with Tecstiliau, more of her work can be viewed on her Facebook page @MelanieBaughTextiles.

Tickets

  • Eco Printing - 24/10/20

    Mewn un diwrnod, dysgwch hanfodion 'eco-argraffu', gan ddefnyddio dail i gael printiau ar ffabrigau a phapur. In one day, learn the basics of ‘eco printing’, using leaves to obtain prints on fabrics and paper.

    £60.00
    Sold Out

This event is sold out

Share This Event

bottom of page