top of page

Mer, 31 Mai

|

Tecstiliau, Y Bedol,

Cerdded a Gwehyddu / Walking and Weaving - Llyn Llydaw

‘Mae 'Cerdded a Gwehyddu' yn weithgaredd awyr agored i wehyddu ym Mharc Cenedlaethol Eryri. / Walking & Weaving' is an outdoor adventure in weaving within Eryri National Park.

Registration is closed
See other events
Cerdded a Gwehyddu / Walking and Weaving - Llyn Llydaw
Cerdded a Gwehyddu / Walking and Weaving - Llyn Llydaw

Time & Location

31 Mai 2023, 10:00 – 15:00

Tecstiliau, Y Bedol,, B4366, Bethel, Caernarfon LL55, UK

Guests

About the Event

[English below]

‘Mae 'Cerdded a Gwehyddu' yn weithgaredd awyr agored i wehyddu ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Rydym eisiau ennyn eich diddordeb i fwynhau’r awyr agored drwy wehyddu a cherdded i ysgogi eich creadigrwydd ac er eich lles corfforol.

Byddwn yn darparu pecyn gwehyddu bychan ar y diwrnod gan eich arwain ar daith gerdded hygyrch yng nghwmni gwirfoddolwr Parc Cenedlaethol Eryri. Wrth gael eich ysbrydoli gan natur byddwch yn gallu dod i ddeall hanfodion gwehyddu tapestri wrth edrych ar y tir o’n cwmpas. Ymunwch gyda ni i gerdded a gwehyddu ar y dyddiadau canlynol i ddathlu creadigrwydd a byd natur:

Mercher 31 Mai @ Llyn Llydaw

Gallwch ein cyfarfod yn ‘Tecstiliau’ ar gyfer trafnidiaeth neu gallwch ein cyfarfod yno, gadewch i ni wybod.

------

Walking & Weaving' is an outdoor adventure in weaving within Eryri National Park.  We want to engage you both with weaving and walking to benefit your creativity and physical wellbeing while enjoying the outdoors.

We will provide you with a small weaving pack for the day and you will be led on an accessible walk in the company of an Eryri National Park volunteer.  Inspired by nature you will be able to gain an understanding of the basics of tapestry weaving and capture your impressions of the land around us.  Join us to walk and weave, celebrating creativity and the natural world on the following dates:

Wednesday, 31 May @ Llyn Llydaw

You can meet us at Tecstiliau for transport or meet us there, just let us know.

Share This Event

bottom of page