• Lliwio Bwndeli / Bundle Dyeing
  19 Meh 10:00 – 16:00 GMT+1
  B4366, B4366, Caernarfon LL55, UK
  Dysgwch hanfodion 'lliwio bwndel' trwy ddefnyddio deunyddiau llifo naturiol i liwio a rhoi patrwm ar ffabrig yn ogystal â chreu set o edafedd sy’n cyd-fynd. Learn the basics of ‘bundle dyeing’ by using natural dye materials to colour and pattern fabric as well as create a set of co-ordinating yarns.
 • Powlenni Wedi’u Ffeltio â Llaw / Hand Felted Bowls
  28 Gorff 10:00 – 16:00 GMT+1
  Tecstiliau, Y Bedol,, Bethel, Caernarfon, Gwynedd LL55 1AX, UK
  Yn y gweithdy undydd hwn byddwch yn datblygu eich sgiliau ffeltio gwlyb i greu llestr tri dimensiwn, efo tiwtor Gwen Owen. In this one-day workshop you will develop your skills in wet felting to create a three-dimensional vessel, with tutor Gwen Owen.
 • Celf Tecstilau Ffelt Chakra / Felted Chakra Textile Art
  Maw, 03 Awst
  Tecstiliau, Y Bedol, Bethel
  03 Awst 10:00 – 16:00 GMT+1
  Tecstiliau, Y Bedol, Bethel, Tan- Y-Ffordd, Bethel, Caernarfon LL55 1AX, UK
  Gwen yn eich dysgu sut i greu eich darn o gelf wal ffelt haniaethol lliwgar eich hun, wedi'i seilio ar y lliwiau chakra. Gwen will teach you how to create a personal rich colourful abstract felted piece of wall art in chakra colours.
 • Glöyn Byw Organsa / Organza Butterfly
  Sad, 07 Awst
  Tecstiliau, Y Bedol
  07 Awst 10:00 – 16:00 GMT+1
  Tecstiliau, Y Bedol, Bethel, Gwynedd, LL55 1AX, North Wales
  Ymunwch â Katherine i greu glöyn byw 3-D cain o sidan ac organsa. Gan ddefnyddio techneg a elwir yn waith stwmp. Join Katherine to create a delicate 3-D butterfly from silk and organza. Using a technique known as stumpwork. You will use wire and fine silk threads to create a delicate butterfly.
 • Gwehyddu â llaw efo Kirsty Jean / Hand weaving with Kirsty Jean
  04 Medi 10:00 – 15:00
  Tecstiliau, Y Bedol, Bethel, Gwynedd. LL55 1AX, UK
  An introduction to hand weaving workshop with Kirsty Jean from The Liverpool Weaving Company. This workshop is a perfect place to start if you are a beginner or want a basic refresher course.

​Please visit our COVID-19 page for visitor information.

Please check our website and social media for further information and activities.

As a not-for-profit organisation we rely on the support of our community and visitors.
We hope that you will continue support us during this time. 

Thank you from all of us @ Tecstiliau


Please do stay in touch via our website, Facebook and Instagram
for more details, events and information.

Please get in touch if you have any queries or concerns about our events and activities.

FFURFLEN GAIS AM DIWTORIAD
/ APPLICATION FOR TUTORS