Search

Lansiwyd Tecstiliau ar Facebook / Tecstiliau launched on Facebook

Updated: Sep 3, 2019

[Scroll for English] Ym mis Gorffennaf, lansiwyd ein tudalen Tecstiliau ar Facebook i helpu i greu ein proffil cyhoeddus. Er mwyn aros yn gysylltiedig â'n dilynwyr byddwn hefyd yn defnyddio ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i helpu i fesur diddordeb yn ein datblygiad, ein digwyddiadau a'n syniadau. Dilynwch ni ar ein platfformau cyfryngau cymdeithasol i gael yr wybodaeth ddiweddaraf. In July, we launched our Tecstiliau page on Facebook to help initiate our public profile. To stay connected with our followers we will also be using our social media accounts to help gauge interest in our development, events and ideas. Please follow us on our social media platforms to stay up to date.

#tecstiliau #textiles #facebook #wales #cymru #supportus #followus

26 views0 comments

Recent Posts

See All

If you would like to receive our regular email information and marketing please subscribe to our website on the 'Subscribe' page .
If you are looking to rsvp or book an event click on the RSVP/TOCYN button on the relevant event page.

©2019 by tecstiliau. Proudly created with Wix.com